Eenvoudige oefeningen op afgeleiden

1. Bepaal de afgeleide naar $x$ van $2x^3-4x^2+5x-9$.

Gebruik elke willekeurige veeltermfunctie, deze kunnen steeds op dezelfde manier afgeleid worden.


2. Bepaal de afgeleide $\frac{d}{\d x}x$.

Gebruik ook andere standaardfuncties zoals $x^n$, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$, $\cos x$, $\sin x$.


3. Bepaal $\frac{\d^2 y}{\d x^2}$ van $y = (2x-3)^3-6x$.


4. Bepaal $\frac{\partial z}{\partial x}$ als $z= x^2\ln y^3$.

Vraag ook $\frac{\partial z}{\partial y}$.


5. Meerkeuzevraag Als $f(x)=\sin(\ln(2x))$, dan is $f’(x) = $