Rekenen met breuken en wortels

1. Vereenvoudig de volgende uitdrukking

$$ \sqrt{a^5+3a^4} = \U5 $$

Opmerking Er zijn talloze andere vereenvoudigingsoefeningen te vinden met lettervormen, machten en wortels.

Voorbeelden

Opmerking Noemers wortelvrij maken kan ook een opgave zijn.


2. Vereenvoudig $\sqrt{8} + \sqrt{18} = \U5$

Opmerking Er zijn talloze andere oefeningen op bewerkingen met vierkantswortels. Zie hieronder voor een aantal voorbeelden.


3. Zet $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ op gelijke noemer.


4. Herleid $9-\frac{6}{x} = 8-x$ tot een vierkantsvergelijking (de coëfficiënt bij $x^2$ moet positief zijn).


5. Bepaal de inverse van $y = 1+\frac{5}{2+x}$.


6. Schrijf $\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$ als $\dots + \dots \cdot \sqrt{2}$.


7. Vereenvoudig $(x+5)^2 -10x$ zo ver mogelijk.