Combinatoriek

Het stuk over combinatoriek houden we zeer beperkt. Hieronder een aantal opgaven met standaardzinnen die mogelijks vrij eenvoudig te automatiseren zijn.

Variaties

1. Hoeveel verschillende getallen met drie verschillende oneven cijfers kan men vormen?

Mogelijke alternatieven/aanpassingen die geautomatiseerd kunnen ingesteld worden

Merk op dat permutaties een speciaal soort variatie zijn. In het geval van een permutatie zou de vraag zijn:

Hoeveel verschillende getallen met 10 verschillende cijfers kan men vormen (cijfers gaan van 0 tem 9)?


2. Hoeveel verschillende getallen van 6 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 0 tot en met 9?

Combinaties

3. Op hoeveel manieren kan je 4 kleuren kiezen uit 10 kleuren?

Dit kan aangepast worden zoals gewenst: Op hoeveel manieren kan je $k$ kleuren kiezen uit $n$ kleuren? $(k \leq n)$

Herhalingsvariatie

4. Op hoeveel manieren kan een meerkeuze-examen van 30 vragen met telkens 5 mogelijke antwoorden worden ingevuld?

Herhalingspermutatie

5. Op hoeveel manier kunnen 12 bloemen (5 rode, 4 gele en 3 blauwe) op een rij gezet worden?

herhalingscombinatie

6. Op hoeveel manieren kan je 8 broodjes bestellen uit vijf soorten?