Basisbewerkingen met complexe getallen

  1. Bepaal de som: $(5+6i)+(3+2i) = \U5$
  2. Bepaal het product: $(1+2i)\cdot(2-i) = \U5$
  3. Bepaal het quotiënt: $\frac{2+3i}{5+4i} = \U5$
  4. Bepaal de complex toegevoegde: $5-3i = \U5$.
  5. Bepaal $\sqrt{-64} = \U3$.
  6. Geef de oplossingen in $\mathbb{C}$ van de vierkantsvergelijking $z^2+2z+5 = 0$: $\U5$
  7. De modulus van $2-5i = \U5$
  8. Geef aan in welk kwadrant het complex getal $3+3\sqrt{3}i$ gelegen is: $\U3$.
  9. Bepaal het argument van het complex getal $1-i$: $\U5$
  10. Bepaal de goniometrische vorm van het complex getal $1-i\sqrt{3}$: $\U8$

Details

1. Bepaal de som: $(5+6i)+(3+2i) = \U5$


2. Bepaal het product: $(1+2i)\cdot(2-i) = \U5$


3. Bepaal het quotiënt: $\frac{2+3i}{5+4i} = \U5$


4. Bepaal de complex toegevoegde: $5-3i = \U5$.


5. Bepaal $\sqrt{-64} = \U3$.

Gebruik andere volkomen kwadraten met een minteken.


6. Geef de oplossingen in $\mathbb{C}$ van de vierkantsvergelijking $z^2+2z+5 = 0$: $\U5$


7. De modulus van $2-5i = \U5$


8. Geef aan in welk kwadrant het complex getal $3+3\sqrt{3}i$ gelegen is: $\U3$.


9. Bepaal het argument van het complex getal $1-i$: $\U5$


10. Bepaal de goniometrische vorm van het complex getal $1-i\sqrt{3}$: $\U8$


11. Welke complex getal komt overeen met $r=\sqrt{2}$ en $\alpha = 45^{\circ}$?

Dit kan eventueel ook getoond worden op een figuur.


12. De figuur hieronder toont het complexe vlak waarop de complexe getallen $z_1$ en $z_2$ zijn voorgesteld.

vlak

Bepaal

Een andere vraag zou kunnen zijn om op een gegeven complex vlak een complex getal aan te duiden.


13. Bepaal $z_2$ in de vorm $a+ bi$ als je weet dat $z_1 \cdot z_2 = 7+i$ en $z_1 = 3-i$.

Dit is een iets complexe manier om het quotiënt van twee complexe getallen te vragen.

Algemene opmerkingen

$$ z_1 = 1-i; z_2 = 2+3i $$

Bepaal $\overline{z_1 \cdot z_2}$, $z_1 \cdot \overline{z_2}$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$, $\frac{\overline{z_1}}{z_2}$, $\overline{z_1 + z_2}$, $\dots$ en andere mogelijkheden met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.