Driehoeksmeting

1. Gegeven is de rechthoekige driehoek $ABC$ hieronder. Bepaal $\cos \hat{A}$.

driehoek


2. Gegeven is een rechthoekige driehoek $ABC$ zoals hieronder getoond.

rechtedriehoek

Gegeven is dat $a = 5$, $b = 2$. Bepaal $\hat{A}$.

Er zijn vele opties, zowel wat betreft waarden als combinaties. Enkele andere voorbeelden (getallen zelf te kiezen):

Vul de ontbrekende gegevens in:

$$ \begin{array}{ccccc} \hline \hat{A} & \hat{B} & a&b&c \\ \hline & \times & & \times & \\ & \times &\times & & \\ \times &&&&\times \end{array} $$

Merk op dat $\hat{C}$ niet gegeven moet worden omdat die altijd 90$^{\circ}$ is. —

3. Bereken $\hat{A}$, $\hat{B}$ en $\hat{C}$ als $a=4$, $b=6$ en $c=9$ in een willekeurige driehoek $ABC$ ($ABC$ is dus geen rechthoekige driehoek).

Er zijn vele varianten mogelijk op deze oefening. Vul zelf waarden in naar keuze.

$$ \begin{array}{cccccc} \hline a&b&c&\hat{A}&\hat{B}&\hat{C} \\ \hline \times & & & & \times&\times \\ \times&\times& & & &\times \\ &\times& &\times& &\times \\ \times& & \times& & \times\\ \times&\times& & & \times &\\ \times & &\times& &\times & \\ & \times&\times & & \times & \\ & \times&\times&\times&& \\ \end{array} $$

(Zowel hier als in de vorige opgave worden de verschillende gevallen dmv kruisjes aangeduid.)