Goniometrische functies

1. Welke grafiek hoort bij welke functie?

1

2


2. Bepaal grafisch de periode van de volgende periodieke functies.

sin1 Periode = $\U5$

sin2 Periode = $\U5$

sin3 Periode = $\U5$

sin4 Periode = $\U5$

Vraag bijvoorbeeld ook amplitude of vergelijking van de evenwichtslijn.


3. Elk van de bovenstaande grafieken kan ook gebruikt worden om een volledig functievoorschrift van de vorm

$$ f(x) = a\sin(bx+c)+d $$

te laten bepalen.