Goniometrische identiteiten met specifieke hoeken

  1. Vereenvoudig $\cos (\alpha - \pi) = \U5$.
  2. Vul in: $\cos \pi/3 = \U5$.
  3. Vereenvoudig $\cos(\alpha-\pi/3) = \U5$
  4. Vereenvoudig zover mogelijk $\cos\alpha\cdot\tan\alpha = \U5$.
  5. Vereenvoudig zover mogelijk $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha= \U5$.
  6. Wat is de waarde van $\cos\alpha + \sin\alpha\tan\alpha$? (Multiple choice)

Details

1. Vereenvoudig $\cos (\alpha - \pi) = \U5$.

Gebruik cos, sin, tan, cot (ev. sec, cosec), hoeken $2\pi$, $3\pi$, $\pi$, $\pi/2$, $\pm \alpha$, ook omdraaien $\pi-\alpha$.

Alternatief: multiple choice: keuzes $\pm\cos\alpha$ en $\pm\sin\alpha$. (Analoog met $\tan,\cot$.)


2. Vul in: $\cos \pi/3 = \U5$.

Gebruik cos, sin, tan, … Hoeken $0,\pm\pi/6,\pm\pi/4,\ldots,\pm 11\pi/6$.

Alternatief: Graden ipv radialen.


3. Vereenvoudig tot een lineaire combinatie van $\cos\alpha$ en $\sin\alpha$:

$$ \cos(\alpha-\pi/3) = \U5 $$

Gebruik cos, sin, alle hoeken zoals in (2.) en ook $-\alpha$ (1.)

Opmerking Deze oefening kan verder opgesplitst worden in stappen.


4. Vereenvoudig zover mogelijk $\cos\alpha\cdot\tan\alpha = \U5$.

Volgende combinaties: cos tan, sin cot, cos sec, sin csc, tan cot (en omgewisseld), eventueel ook met delingen $\cos\alpha/\cot\alpha$.


5. Vereenvoudig zover mogelijk $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha= \U5$.

Ook mogelijk: $\tan^2 + 1$, $\cot^2 + 1$, $\sec^2-1$, $\csc^2-1$, $1 -\cos^2$, $1-\sin^2$ en omgekeerd.

Alternatief: kan eventueel gecombineerd worden met (4.)


6. Wat is de waarde van $\cos\alpha + \sin\alpha\tan\alpha$?

Bekomen uit (5.) door te delen door cos, sin, …


7. Stel dat $\tan x = k$. Druk uit in termen van $k$:

Stel dezelfde vraag, maar voor $\sin x = k$ en $\cos x = k$.


8. Geef aan welke uitdrukkingen bij elkaar horen.

Reeks 1

Reeks 2

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \quad 1\quad&\quad2\quad&\quad3\quad&\quad4\quad&\quad5\quad&\quad6\quad&\quad7\quad \\ \hline &&&&&& \\ \hline \end{array} $$

Algemene opmerkingen