Regel van de l’Hopital

Geval 1: $\lim_{x \to a}f(x) = \lim_{x \to a}g(x) = 0$

1. Gebruik de regel van de l’Hopital: $\lim_{x \to 3}\frac{27-x^3}{2x^2-11x+15} = \U4$

Merk op dat de regel van de l’Hopital ook geldt als $x \to \pm \infty$.

Geval 2: $\lim_{x \to a}f(x) = \lim_{x \to a}g(x) = \infty$

2. Gebruik de regel van de l’Hopital: $\lim_{x \to +\infty}\frac{2x^3+x^2+1}{3x^4-2x} = \U4$

Voorbeelden


Men kan moeilijkere gevallen bedenken waarbij onbepaaldheden van de vorm $0 \cdot \infty$ of $\infty - \infty$ teruggebracht kunnen worden tot de vorm $\frac{0}{0}$ of $\frac{\infty}{\infty}$ zodat de regel van de l’Hopital alsnog kan toegepast worden.

Voorbeelden

De bovenstaande voorbeelden vergen wat werk vooraf vooraleer de regel van de l’Hopital kan toegepast worden. Het kan dus een optie zijn om de vraag op een andere manier te stellen:

3. Schrijf de limiet $\lim_{x \to +\infty}\left(x \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ zodanig dat de regel van de l’Hopital toepasbaar wordt.