Limieten van rationale functies

Limieten voor $x \to a$

Geval 1

Het meest eenvoudige geval waarbij zowel teller en noemer niet naar nul gaan voor $x \to a$.

1. Bereken $\lim_{x \to 1}\frac{x+1}{x^2-4} = \U4$

Kies de functie zodanig dat dit reëel getal geen nulpunt is van zowel teller als noemer. Of kies een reëel getal dat geen nulpunt is van teller of noemer.

Voorbeeld


Geval 2

Teller $\neq 0$ en noemer $\to 0$. In dit geval zal de functie oneindig groot worden in positieve of negatieve zin (afhankelijk van het teken van de functie in de buurt van $a$). Gebruik een tekentabel van de functie om de linker- en rechterlimiet te bepalen.

2. Bereken $\lim_{x \stackrel{>}{\to} 2}\frac{x+1}{x^2-4} = \U4$

Voorbeelden

Vraag ook eens de linkerlimiet.


Geval 3

Zowel teller als noemer naderen naar nul. In dit geval kan in teller en noemer een factor $(x-a)$ voorop gezet worden.

3. Bereken $\lim_{x \to -1}\frac{x^2-2x-3}{x^2+3x+2} = \U4$

Gebruik in dit geval veeltermen in teller en noemer met eenzelfde nulpunt.


Limieten voor $x \to \pm \infty$

4. Bereken $\lim_{x \to +\infty}\frac{2x^3+6x-5}{3x^3-2x^2+3} = \U4$