Oplossen van eenvoudige stelsels

1. Bepaal de oplossing van het stelsel

$$ \begin{cases}x+y = 1 \\ 2x+3y=2\end{cases} $$

De algemene vorm van dit stelsel is

$$ \begin{cases}ax+by = e \\ cx+dy = f \end{cases} $$

2. Hoeveel oplossingen heeft het stelsel

$$ \begin{cases}-x+2y = 3 \\ 2x-2y=2\end{cases} $$

3. Voor welke waarde van $a$ heeft dit stelsel geen oplossingen?

$$ \begin{cases}ax+y = 2 \\ x-3y=-1 \end{cases} $$

Alternatief Voor welke waarde van $a$ heeft dit stelsel oneindig veel oplossingen?

$$ \begin{cases}y-3x &= -8 \\ ax-2x &= -\frac{16}{3} \end{cases} $$

Algemene opmerkingen

$$ \begin{cases}5x-3y &= 2-x-y \\ x+y &= -1+3x +5y\end{cases} $$