Limieten van veeltermfuncties

Limieten voor $x \to a$

1. Bereken $\lim_{x \to 5}x^3-5x^2+1 = \U4$.

Voorbeelden

Limieten voor $x \to \pm \infty$

2. Bereken $\lim_{x \to +\infty}x^3+4x^2-5x+3 = \U4$.

Voorbeelden