Vergelijkingen en ongelijkheden

Ongelijkheden

Eerste graad

Geval 1: geen absolute waarden

1. Bepaal voor welke waarden van $x$ de ongelijkheid $x+1<8$ geldig is. Geef een interval als antwoord.


2. Los de ongelijkheid $-6x-2 <34$ op.

Geval 2: absolute waarden in één van beide leden

2. Bepaal voor welke $x$-waarden de ongelijkheid $\abs{x-3}<5$ geldig is.

Geval 3: absolute waarden in beide leden

3. Bepaal voor welke waarden van $x$ de ongelijkheid $\abs{3x-1} < \abs{x+4}$ geldt. Geef een interval als antwoord.

Tweede graad

4. Geef door middel van een interval aan voor welke $x$-waarden de functie met als functievoorschrift $k(x) = x^2+4x-2$ kleiner is dan nul.

Gelijkheden

5. Herleid de volgende uitdrukking $3x+ \frac{3}{4}x - 1 = 5x$ naar $x = \dots$

6. Zet de uitdrukking $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$ op gelijke noemer.

willekeurige sommen van (eenvoudige) rationale functies kunnen dienst als oefeningen op het gelijknamig maken. Enkele voorbeelden:

7. Los $\abs{x^2-x+1} = \abs{4+x}$ op in $\mathbb{R}$.


8. Bepaal de coördinaat van de snijpunten van de krommen met als vergelijkingen $f(x) = \frac{1}{2}x-2$ en $g(x) = 4+x-\frac{1}{2}x^2$.


9. Gegeven zijn $f(x)=2x+1$ en $g(x)=\frac{2x-1}{x+3}$.

Mogelijke vragen hierbij


10. Bepaal de waarden voor $k$ waarvoor de krommen $y=kx^2-3x$ en $y=x-k$ elkaar niet snijden.


11. Los de vergelijking $3\cdot 9^x + 3\cdot 9^x + 3\cdot 9^x = 27$.

$$ x= \U4 $$

Algemene opmerkingen

graf

Merk op dat duidelijk moet aangeven worden (bij voorkeur op de figuur) dat $f(x)$ de rechte is en $g(x)$ de kwadratische functie.

Alle voorbeelden die gebruikt werden waren veeltermfuncties of rationale functies. Laat eventueel ook eenvoudige exponentiële (on)gelijkheden toe zoals $e^x + 5 = 0$ of irrationale (on)gelijheden zoals $\sqrt{5x-3}=\sqrt{2}$.