Vierkantsvergelijkingen oplossen

1. Geef alle wortels in $\mathbb{R}$ van de tweedegraadsvergelijking $x^2+4x-5 = 0$.


2. Bepaal de discriminant van de vierkantsvergelijking $\sqrt{2}x^2-\sqrt{3}x-\sqrt{5}$.


3. Schrijf de uitdrukking $-2x^2+12x-19$ in de vorm $a(x+b)^2+c$.


4. Bepaal de verzameling van $x$-waarden waarvoor de rechte $y=4x+k$ geen snijpunten heeft met de kromme $y=x^2$.


5. Gegeven is de functie $f(x) = 2x^2-8x+10$.

Opmerkingen


6. Hoeveel wortels heeft de vergelijking $-7x^2-3x-9=0$?


7. Gegeven is de grafiek van een zekere functie $f$ met als functievoorschrift $f(x) = -x^2+c$. Bepaal $c$.

berg


8. Hoeveel oplossingen heeft de vergelijking $(x+2)^2 = (x-2)^2$?

Dezelfde vraag kan gesteld worden voor de volgende gelijkheden:


9. Een kwadratische vergelijking $x^2+(a+4)x+(b+5) = 0$ heeft als oplossingen $x_1 = 1$ en $x_2 = -3$. Bepaal $a$ en $b$.


10. Bepaal hoeveel snijpunten de grafiek van $f(x) = \sqrt{4x-12}$ en $y = 2x-5$ hebben.

Algemene opmerkingen

De vergelijking $22x^2+8 = 0$ heeft