Asymptoten

Verticale asymptoten

1. Bepaal de vergelijking(en) van de verticale asympto(o)t(en) van de functie met als voorschrift $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-6x}$.

2. Duid aan welke van de volgende functies ten minste één perforatie hebben.

Horizontale asymptoten

3. Bepaal de limiet $\lim_{x \to \infty}\frac{x}{x^4-5x^2+4}$.

4. Bepaal de limiet $\lim_{x \to +\infty}\frac{x^4-1}{5x^2-x-6} = \U4$.

Schuine asymptoten

Bij het bepalen van een schuine asymptoot komt het erop neer eerst $\frac{f(x)}{x}$ te bepalen en vervolgens de limiet voor $x \to \infty$. Niets nieuws en bovendien competenties die reeds in andere oefeningen (limieten, werken met breuken) aan bod kwamen.

Algemene opmerkingen