Berekenen van integralen en volumes van omwentelingslichamen

Competenties

Voetnoot

Bij het oplossen van vergelijkingen zijn er heel wat mogelijkheden: vierkantsvergelijkingen, exponentiële vergelijkingen, logaritmische vergelijkingen, …

Berekenen van dubbelintegralen

Berekenen van drievoudige integralen

Drievoudig

Terug

Oneigenlijke Integralen

Voorbeeld